18 i 19 d’abril de 2018

XIV CONGRÉS DE L’ASSOCIACIÓ D’INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA DE CATALUNYA (AIFiCC)

L’Associació Familiar i Comunitària de Catalunya es trobarà al Palau Firal i de Congresso de Tarragona en la celebració del seu 14è congrés.

El Congrés de les infermeres de família de Catalunya, enguany a Tarragona

Els dies 18 i 19 d’abril el Palau de Congressos de Tarragona acollirà el Congrés bianual dels infermers i infermeres de l’Associació d’Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya.

El lema del Congrés d’aquest 2018 és Catalunya Batega Salut!  La trobada es centrarà especialment en l’atenció a la persona, a la comunitat i a la salut mental, emfatitzant així la visió més  holística i comunitària de la cura i prevenció que les infermeres fan des de l’Atenció Primària.

El primer dia del Congrés es realitzaran diferents tallers formatius, molts d’ells pràctics amb l’objectiu de millorar les habilitats en les tasques preventives i de promoció de la salut.

El segon dia, es desenvoluparan les taules de debat, enteses com un espai de trobada, de reflexió i d’aprenentatge.

ASSOCIACIÓ D'INFERMERIA FAMILIAR I COMUNITÀRIA DE CATALUNYA