Avís legal

1. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús de el lloc web www.palautarragona.com (en endavant, La Web), de què és titular EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, SA (En endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB). La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la condició d’usuari de la mateixa i implica l’acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest Avís Legal, que poden patir modificacions. L’usuari s’obliga a fer un ús correcte de la pàgina web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present Avís Legal. L’usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o davant de tercers, de qualsevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

2. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, l’informa que:

La seva denominació social és: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A.

El seu CIF és: A-43417492

El seu domicili social està en: Carrer Arquitecte Rovira núm. 2; 43001 Tarragona

Inscrita en el Registre Mercantil de Tarragona. Tom: 1086, Foli: 60, Fulla: T-10567. Inscripció: 1ª.

Per a comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tfn: 977245577

Email: info@palautarragona.com

Així mateix, manifesta que són de la seva propietat els perfils i pàgina en les següents xarxes socials:

Instagram: https://www.instagram.com/palautgn/

Facebook: https://www.facebook.com/palautgn

Twitter: https://twitter.com/palautgn

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels detallats anteriorment.

3. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ ompliment de l’corresponent formulari. L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis del PROPIETARI DE LA WEB ia no emprar-los per, entre d’altres:

a) Difondre continguts, delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia de terrorisme o, en general, contraris a la llei o als l’ordre públic.

b) Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics del PROPIETARI DE LA WEB o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris a el lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA WEB presta els seus serveis.

c) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris oa àrees restringides dels sistemes informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.

e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

f) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització de l’titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

g) Demanar dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa comercial sense que n’hi hagi la prèvia sol·licitud o consentiment. Tots els continguts d’aquesta web, com ara textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’ usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés a la mateixa atribueixi a l’usuari cap dret sobre els mateixos.

En compliment de la Llei de Propietat Intel·lectual, la distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibides. Les imatges, logotips i marques continguts en aquest lloc web són propietat dels seus respectius propietaris i són, o poden estar, subjectes a drets i / o llicència d’ús. La resta de publicacions, elements gràfics i continguts són propietat d’EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari de el lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI DE LA WEB dels seus continguts o serveis . Aquelles persones que es proposin establir un hiperenllaç prèviament hauran de sol·licitar autorització per escrit al PROPIETARI DE LA WEB.

En tot cas, l’hiperenllaç únicament permetrà l’accés a la pàgina principal o pàgina d’inici del nostre lloc web, així mateix haurà d’abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA web, o incloure continguts il·lícits, contraris a les bons costums i a l’ordre públic. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi en base als mateixos.

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o el propietari

DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

a) La impossibilitat d’accés a el lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i / o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició a els que s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.

b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.

c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos de l’trànsit i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte de la pàgina web. En particular, ia manera d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no garanteix ni es responsabilitza de l’funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, de manera que tampoc serà responsable de l’resultat obtingut. EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

5. POLÍTICA DE PRIVACITAT

La nostra empresa tractarà les dades de manera confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol·licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la normativa vigent en matèria de protecció de dades i la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSI-CE).

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S. A. es compromet a no cedir ni vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, sent aquesta Societat l’única propietària de les bases de dades generades.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA es compromet a no cedir ni vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, sent aquesta Societat l’única propietària de les bases de dades generades.

Així mateix EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, SA gestionarà l’exercici dels seus drets tal com exposem en la INFORMACIÓ DETALLADA DE PROTECCION DE DADES.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat dirigint-se a EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA per les vies de comunicació que li vam indicar a la INFORMACIÓ DETALLADA DE PROTECCION DE DADES.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA adopta els nivells de seguretat requerits pel citat RGPDUE i la resta de normativa aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d’alteracions que tercers poden causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA podrà utilitzar cookies durant la prestació de serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu programa navegador de manera que s’impedeixi la creació d’arxius cookie o s’adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs web no pertanyents a la nostra entitat, EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA no es farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’usuari.

La nostra política respecte a l’correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre i les que puguin resultar del seu interès o facin referència a les consultes i / o compres realitzades.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li oferirem a través dels mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34 / 2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic.

Informació bàsica sobre Protecció de Dades

Responsable: EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA

Finalitat: GESTIÓ DE CLIENTS I POTENCIALS CLIENTS FISCAL, COMPTABLE, ADMINISTRATIVA I COMERCIAL

Legitimació – El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. – El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable el responsable de l’tractament. – L’interessat va donar el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a un o diversos fins específics.

Destinataris: No es cediran dades a tercers, excepte obligació legal. Drets: Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació i supressió, així com altres drets, tal com es detalla a la informació addicional. Informació addicional: Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades a la nostra pàgina web: www.palautarragona.com

6. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà enviar una notificació al PROPIETARI DE lA WEB identificant-se degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, SA, es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts o incompliment de les seves condicions.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi a el lloc web del PROPIETARI DE LA WEB, serà d’aplicació la legislació espanyola, sent competents els Jutjats i Tribunals de Tarragona (Espanya).

7. PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de leslleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de lesadministracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

8. XARXES SOCIALS 

L’usuari caldrà que disposi del seu perfil en aquestes xarxes socials per poder interactuar amb EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A i que accepti la relació amb la nostra xarxa social. Si així es realitza, EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A tindrà accés al perfil de l’usuari d’acord amb els paràmetres estipulats per la pròpia xarxa social i podrà interactuar amb ell amb l’enviament de missatges, publicacions, participació en concursos i sortejos. Si l’usuari no desitja que EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A pugui accedir al seu perfil o interrelacionar amb ell caldrà que es desvinculi del perfil deixant de seguir o eliminar com amistat, seguidor o usuari

Les actuacions que realitzi EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A podran tenir caràcter informatiu i/o publicitari del seus serveis o productes, considerant que la xarxa social es un mitjà publicitari, sota la responsabilitat d’ EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A en quant a les publicacions i comunicacions que realitzen per aquest medis online.

La participació dels usuaris en concursos, promocions o sortejos implicarà que l’usuari accepta les bases legals d’aquest concurs, promoció o sorteig que seran publicades en la xarxa social de referència en el moment oportú i implica amb la seva participació per l’usuari l’acceptació d’aquestes.

Es recorda als usuaris que les publicacions que realitzin en les xarxes socials serà sota la seva responsabilitat i caldrà que respectin la legislació i els drets de tercers que es puguin afectar, amb especial rellevància els drets de propietat intel·lectual, de protecció de dades i de la pròpia imatge de tercers, així com les normes de les pròpies xarxes socials que consten en els següents links:

Facebook: https://www.facebook.com/legal/terms

Instagram: https://help.instagram.com/

Twitter: https://twitter.com/es/tos

9.  PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Aquest web és propietat d’ EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A, qui atorga determina que tot el contingut redactat per aquesta entitat es realitza sota una llicència Creative Commons CC-BY-NC-SA.

Aquesta llicència implica la necessitat del reconeixement de l’autoria; que implica que es podrà utilitzar, explotar tots els continguts redactats i elaborats per aquesta entitat sempre i quan es faci menció que EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A és l’autor del contingut, disseny, logotip o altres marques identificatives. A més, no es permet en cap cas un ús comercial dels mateixos ni de les possibles obres derivades. En tot cas, les obres derivades que es poden dur a terme caldrà que mantinguin en tot moment la possibilitat d’ésser emprades per altres entitats o parts amb una llicència sota les característiques detallades anteriorment.

Qualsevol ús sense la correcta assignació d’autoria a EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A de les mateixes implicarà l’incompliment d’aquesta llicència, reservant-se l’entitat a exigir el seu immediat cessament i eliminació, podent exercitar les accions que considerin adients pel respecte a la llicència determinada.

Els drets de propietat intel·lectual i marques que poden ésser propietat de tercers estan destacats convenientment i han de ser respectats per tot aquell que accedeixi a aquesta pàgina, no essent responsabilitat d’ EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A l’ús que L’USUARI pugui portar a terme referent a això, recaient la responsabilitat exclusiva en la seva persona, qui haurà de complir amb els drets de propietat o d’utilització de la llicència que el tercer hagi manifestat.

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A no transfereix als usuaris la propietat del seu software. L’usuari és el propietari del suport en el qual el software és gravat. EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONOMIC DE TARRAGONA, S.A posseeix tots els drets de propietat industrial i intel·lectual, incloent el software. Si l’usuari transfereix software d’aquest website al seu terminal, no podrà disseccionar pel seu estudi i descompilar, traduir la versió del codi objecte original o el seu llenguatge a un altre codi o llenguatge.