Portal de transparència

L’EMDET, S.A. posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest PORTAL DE TRANSPARÈNCIA, amb la finalitat de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.