26 de novembre de  2017

41a Assamblea General de Minyons Escoltes i Guies de Catalunya

Un espai significatiu de la dinàmica associativa que permet valorar el que ha estat el curs passat i decidir quin ha de ser el projecte de futur i les persones que l’han d’encapçalar.

És, a la vegada, un espai de trobada dels i de les caps dels agrupaments, així com de membres dels diversos equips de l’entitat i de totes aquelles persones que d’una manera o altra han format part de l’organització.

minyons escoltes i guies de catalunya