L’Auditori August acolleix a 376 alumnes de 24 escoles de dansa autoritzades pel Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.

AEDA, l’Associació d’Escoles de Dansa Autoritzades, organitza un any més, la reconeguda Gala d’AEDA, que es celebrarà el diumenge 8 de maig de 2022, a les 17h, al Palau de Congressos de Tarragona.
La finalitat d’aquesta iniciativa, és dinamitzar el sector de la dansa i reconèixer la tasca de les escoles de dansa autoritzades, associades a AEDA. Aquesta és la cinquena edició d’una gala que es convoca de forma
anual, i que pretén aconseguir aglutinar totes les escoles de dansa autoritzades de Catalunya. Aquest any la Gala experimenta el seu màxim creixement fins la data, amb 24 escoles participants i 376 alumnes damunt l’escenari.

A les escoles de dansa autoritzades es du a terme un delicat treball amb els alumnes que s’hi entreguen, rescatant valors com l’esforç, el rigor, la dedicació i la passió. Així es desenvolupa un treball de gran qualitat, i és per això que s’aconsegueix formar a alumnes, tant per gaudir de la dansa de forma lúdica com per poder dedicar-s’hi professionalment. Actualment, les escoles de dansa autoritzades són les úniques que estan sotmeses a autorització administrativa pel conseller d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, la qual es concedeix sempre que es reuneixin els requisits d’instal·lacions, titulació del professorat, programa d’ensenyament, etc., que s’estableixen en el DECRET 354/2021, de 14 de setembre, de les escoles que imparteixen ensenyaments no reglats de dansa i música.

En aquesta Gala hi participaran alumnes de Escola de Dansa Trackdance, Escola Dansa Isabel Porcar, Escola de Dansa Adagi, Artemis Dansa, Star Dance Studio, IEA Oriol Martorell, Escola de Dansa Montbrió del Camp, Move On Dance Studio, Estudi Giselle, Escola de Dansa Laia Baulenas, Escola de Dansa Jacqueline Biosca, Escola de Dansa Stil, Danzalona, Escola de Dansa Núria Díez, Escola de Dansa Centre Lectura de Reus, Escola de Dansa Assaig, La Dansa Estudi, Dance Emotion, Escola de Dansa Marisa Yudes, Escola de Dansa Heidi Consegal, Escola de Dansa Artís. Escola de Dansa Elisenda Tarragó, Escola de Dansa Spin i Bilans escola de dansa.

AEDA scaled - Palau Firal i de Congressos de Tarragona