1 de juny de 2022

JORNADES DAFO TARRAGONA – LLEIDA

TURISME I SECTORS ESTRATÈGICS PER A L’ECONOMIA DE LES PERSONES

La Jornada té com a eix central el turisme en tant que element dinamitzador del territori. Parlarem de turisme en el sentit ampli del terme, tant vacacional, com de negocis, aprofitant el pool industrial de Tarragona i la seva zona portuària i infraestructures.

Explorarem i posarem de manifest totes les fortaleses, possibilitats i oportunitats que els agents d’ambós territoris poden aprofitar en tant que enclavaments estratègics de gran potencial dinàmic.

Més informació i inscripcions a www.jornadesdafo.cat.

Jornades DAFO