6 i 7 d’abril de 2018

Nous conceptes i enfocs en la diabetis i la obesitat.

DIAMET DIABETES WORKSHOP