5 i 6 d’abril de 2018

XIIª JORNADA DE L’ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS (ACD)

La Jornada serà un lloc de trobada dels professionals que desenvolupen la seva activitat en el camp de la diabetis.

XIIª JORNADA DE L'ASSOCIACIÓ CATALANA DE DIABETIS (ACD)