28 de febrer de 2020 | de 8.30 a 18.30 h

CONGRÉS HEF 2020

Congrés nacional de fertilitat, ecografia i cirurgia histeroscòpica de la cavitat uterina.

congreso hef 2020