Jornada de treball del banc BBVA sota el títol “Trobada BBVA territori de Tarragona”.

Auditori Eutyches.