Selección de personal

Convocatorias 

Fecha de publicación: 02/02/2021 ANUNCI BASES I CONVOCATÒRIA ADMINISTRATIU/VA PER A L’EMDET

Fecha de publicación: 24/02/2021 Constitució del Tribunal Qualificador i Aprovació de la llista provisional d’admesos i exclosos Convocatòria Administratiu/iva per a l’EMDET

Fecha de publicación: 02/03/2021 Aprovació de la llista definitiva d’admesos i exclosos Convocatòria Administratiu/iva per l’EMDET

Fecha de publicación: 02/03/2021 Convocatòria Prova de Català nivell C1

Fecha de publicación: 02/03/2021 Convocatòria Prova Pràctica 

Fecha de publicación: 15/03/21 Resultats provisionals de la prova pràctica

Fecha de publicación: 15/03/21 Convocatòria entrevista

Fecha de publicación 19/03/21: Resultats definitius de la prova pràctica 

Fecha de publicación 25/03/2021: Resultats provisionals de l’entrevista 

Fecha de publicación 31/03/2021: Resultats definitius de l’entrevista 

Fecha de publicación 7/04/2021: Valoració dels mèrits

Fecha de publiciación: 14/04/2021: Publicació de la llista definitiva i finalització del procés de contractació