+34 977 24 55 77 info@palautarragona.com

Información Detallada sobre Protección de Datos

TITULARITAT DE LA WEB

D’acord amb les obligacions previstes en la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (LSSICE), es manifesta que el domini palautarragona.com i palautarragona.cat és de la propietat de l’EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S. A., amb CIF A43417492, i amb domicili C/ ARQUITECTE ROVIRA 2, 43001 TARRAGONA

S’informa a l’usuari que la web de smhausa.cat està allotjada als servidors de IONOS.
IONOS Cloud S.L.U.
C/ Avenida de La Vega, 1 – Edificio Veganova, (Edif. 3 Planta 5)
28108 Alcobendas – Madrid
Teléfono: 91 136 0000
E-mail: info@ionos.es
CIF: A43417492

INFORMACIÓN DETALLADA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS

Nuestra empresa tratará los datos de forma confidencial y exclusivamente con la finalidad de ofrecer los servicios solicitados, con todas las garantías legales y de seguridad que impone la normativa vigente en materia de protección de datos y la Ley 34/2002, de 11 de julio, de Servicios de la Sociedad de la Información y Comercio Electrónico (LSSI-CE).

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S. A. es compromet a no cedir ni vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa, sent aquesta Societat l’única propietària de les bases de dades generades.

A l’EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S.A. li hem sol·licitat que ens comuniqui alguna de les seves dades personals per poder donar curs a la relació que mantenim les dues parts, i per poder dur a terme altres tasques relacionades. Tal com estableix el Reglament General de Protecció de Dades, des de la nostra entitat li oferim la següent informació detallada sobre la nostra Política de Privacitat i Protecció de Dades:

¿Quién es el responsable del tratamiento de sus datos?

Raó social:    EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S.A.

CIF: A43417492

Dirección: C/ ARQUITECTO ROVIRA 2, 43001 TARRAGONA – TARRAGONA

Persona de contacto: JORDI DIES MONCLUS

Teléfono: 977 245 577

Correo electrónico: info@palautarragona.com

¿Con qué finalidad tratamos sus datos personales?

En EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S.A. tractem les seves dades personals amb la finalitat de gestionar la relació establerta entre vostè I la nostra entitat. Amb la finalitat de millorar i facilitar aquesta relació i la seva pròpia gestió, hi ha la possibilitat que generem amb les seves dades algun tipus de perfil que s’estimi convenient per a la finalitat esmentada. En cap cas es prendran decisions automatitzades d’acord amb aquest perfil.

Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S.A. conservarà les seves dades mentre romangui en vigor la relació establerta entre les dues parts. Un cop aquesta s’extingeixi, la nostra organització conservarà les seves dades mentre hi hagi obligacions legals que ens obliguin. Un cop prescrits aquests terminis legals, la seva informació es cancel·larà.

¿Cuál es la legitimación para el tratamiento de sus datos?

Las bases legales que legitiman el tratamiento de sus datos por parte de nuestra organización son:

- El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte o para la aplicación a petición de éste de medidas precontractuales.

- El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento.

A qué destinatarios se comunicarán sus datos?

Únicamente cedemos sus datos a entidades y / o profesionales que colaboran con nosotros de acuerdo con las bases legales que legitiman el tratamiento y que hemos relacionado en el anterior apartado. No hay otro tipo de cesión de datos ni siquiera a efectos de conservación.

¿Cuáles son sus derechos cuando nos facilita sus datos?

Vostè o qualsevol altra persona té dret a obtenir confirmació sobre si en EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S.A. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides. Les persones interessades també poden exercir el seu dret  de presentar reclamació davant d’una l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S.A. deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

La solicitud de ejercicio de derechos debe acompañarse de una copia del DNI o documento acreditativo equivalente.

¿Cómo hemos obtenido sus datos?

Les dades personals que tractem en EMPRESA MUNICIPAL DE DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC DE TARRAGONA, S.A. ens les ha proporcionat vostè Lliurement i procedeixen de diverses fonts totes directament relacionades amb la prestació dels serveis que ens ha sol·licitat que li prestem i per al normal manteniment d’una comunicació fluida entre les dues parts.

Las categorías de datos que se tratan son:

identificativas:

- Nombre y apellidos.

- Dirección postal.

- DNI / NIF / CIF

- Teléfonos.

- Dirección de correo electrónico.

- Firma.

Datos bancarios:

Todos los necesarios para la gestión y / o domiciliación de cobros y pagos, como número de cuenta bancaria, tarjetas de crédito / débito, medios de pago electrónicos y / o virtuales y otros medios de pago.

Categorías de datos especiales:

– Salud.

Otros tipos de datos:

- No se tratan otros tipos de datos.

No se tratan datos especialmente protegidos.

 

Centro de preferencias de privacidad

Necesario

Se usan para saber si ya aceptaste nuestras políticas de privacidad y cookies

gpdr

Analytics

Utilizadas por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación, visualizar ubicaciones geográficas, almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de páginas, consentimiento de los servicios de Google y para distinguir usuarios.

DV, OGPC, SIDCC, SNID, NID, AID, APISID, HSID, SAPISID, SID, SSID, CONSENTO, PHPSESSID, _ga, _gato, _gid