Select Page

Perfil del contractant

L’EMDET, S.A. és una empresa pública, i per tant, ajusta la seva activitat contractual als principis de publicitat, concurrència, transparència, confidencialitat, igualtat i no discriminació.

En mèrits de la legislació sobre contractació administrativa, el perfil del contractant inclou les dades i informacions referents a l’activitat contractual de l’EMDET, S.A. (licitacions en curs i finalitzades), segons l’estipulat al Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic.

L’EMDET, S.A. posa a disposició de la societat informació rellevant sobre la seva activitat i funcionament a través d’aquest PORTAL DE TRANSPARÈNCIA, amb la finalitat de complir amb la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Licitacions en tràmit

Actualment, no hi ha cap licitació en tràmit. Actualmente no hay ninguna licitación en trámite.

Contractes adjudicats

PROPOSTA DE RENOVACIÓ CONVENI MARC GAS NATUAL

Data de publicació al sistema 04-10-2018 12:46 pm

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació:

Documents adjunts:

Acord d’adquisició del servei de manteniment d’ascensors a través de l’Acord marc de l’ACM

Data de publicació al sistema 26-07-2018 9:57 am

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació: 29 June, 2018

Documents adjunts:

Renovació acord de l’EMDET d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya i adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local

Data de publicació al sistema 17-01-2018 8:29 am

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació:

Documents adjunts:

Proposta d’adjudicació d’un proveïdor per a la compra d’un vídeoprojector per l’auditori August a les instal·lacions del Palau Firal i de Congressos de Tarragona

Data de publicació al sistema 15-01-2018 9:04 am

Tipus de contracte: Subministrament

Empresa: MASQUEPROYECTORES

Data d'adjudicació: 14 November, 2017

Documents adjunts:

Licitació per la contractació de la comercialització externa del Palau de Congressos de Tarragona

Data de publicació al sistema 30-11-2016 12:58 pm

Tipus de contracte: contracte de serveis

Empresa: EVENTIUM CONSULTING

Data d'adjudicació: 22 December, 2016

Documents adjunts:

Acord de l’EMDET d’adhesió a l’acord marc de subministrament d’energia elèctrica destinat als ens locals de Catalunya i adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local

Data de publicació al sistema 06-11-2015 1:56 pm

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació: 2 November, 2015

Documents adjunts:

Acord de l’EMDET d’adhesió a l’acord marc de subministrament de gas natural destinat als ens locals de Catalunya i adjudicat pel Consorci Català pel Desenvolupament Local.

Data de publicació al sistema 06-11-2015 1:37 pm

Tipus de contracte: Acord d'adhesió

Empresa:

Data d'adjudicació: 2 November, 2015

Documents adjunts:

Concurs de neteja de les instal·lacions de l’EMDET

Data de publicació al sistema 06-11-2015 12:40 pm

Tipus de contracte: Contracte de serveis

Empresa: SERVEIS ARENSIS SL

Data d'adjudicació: 21 December, 2015

Documents adjunts: