EMDET SA

L’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET, SA) treballa amb la missió de promoure, incentivar i activar l’economia de la ciutat mitjançant la gestió del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

El consell administració de l’EMDET SA està format per:

President

Sra. María José López i García (ERC)

Vice-President

Sra. Paula Varas i González (ERC)

Vocals

Sr. Carles Farré i Brull (ERC)

Sra. Maria del Carme Mas i Morillas (ERC)

Sra. Patricia Botez i Voicu (ERC)

Sra. Maria Lluisa Piñol Martínez (ECP)

Sr. Antonio Carmona Martínez (ECP)

Sr. Albert Puñet Blanco (JXT)

Sr. Oriol Vázquez Tarrida (JXT)

Sra. Irene Mallol Bosch (JXT)

Sra. Eva Miguel Gascón (CUP)

Sra. Maria Cristina Campos Álvarez (PP)

Sra. Sonia Orts Leiva (Cs)

Sra. Mireia López Pasero (PSC)