EMDET SA

L’Empresa Municipal de Desenvolupament Econòmic de Tarragona (EMDET, SA) treballa amb la missió de promoure, incentivar i activar l’economia de la ciutat mitjançant la gestió del Palau Firal i de Congressos de Tarragona.

El consell administració de l’EMDET SA està format per:

President

Sr. Rafael Pallero González (PSC)

Vice-President

Sr. Carlos Javier Calderón Aisa (UNIÓ)

Vocals

Sr. Javier Villamayor Caamaño (PSC)

Sra. Begoña Floria Eseberri  (PSC)

Sra. Sonia Orts Leiva (Ciutadans)

Sr. Pau Ricomà Vallhonrat (ERC)

Sr. Dídac Nadal (PDCAT)

Sr. Laia Estrada (CUP)

Sr. Pere Valls Miró (PSC)

Sr. Pere Saura Pérez (IV-EUA)

Sr. José Juan Acero de Dios (PP)

Sr. Antonio Fortuny Tasias (PP)

Sra. Rocío León Aller (PSC)

Sra. Maria Cristina Campos Álvarez (PP)

Sra. Maria Elisa Vedrina Conesa (PP)